Reklamavbrott.

OBS! Ingen av de medverkande skadades under inspelningen.